Hlinikové systémy

Hliníkové okná

Univerzálny moderný dizajn
Belgický profilový systém Aliplast
Stavebná hĺbka rámu 65–68 mm

Vysoké hodnoty tepelnej izolácie profilov Uf=1,9–2,3 W/m2K v závislosti na použitej kombinácii profilov.
Uw, Ud dosahuje hodnoty menšie ako 1,7 W/m2K pri zasklení izolačným dvojsklom alebo sendvičovou výplňou s hrúbkou 24mm a U=1,1 W/m2K.

 

 

Hliníkové dvere

Univerzálny moderný dizajn
Belgický profilový systém Aliplast
Stavebná hĺbka rámu 65–68 mm

3 komorový systém s prerušeným tepelným mostom
Mimoriadne funkčné výrobky vhodné pre extrémne zaťaženia.

 

Dverové výplne

 

 

Hliníkové fasády

Mimoriadna variabilita presklenia veľkých stavebných otvorov.
Pri použití skla Ug=1,1 W/m2K dosiahne väčšina stien hodnotu menšiu ako U=1,7 W/m2K.