Zateplovacie systémy

I. Zatepľovací systém - Minerálna vlna - BOLIX W


Moderný systém BOLIX W je komplexným systémom materiálov určených na kontaktné zatepľovanie vonkajších stien budov doskami z minerálnej vlny. Používa sa rovnako na zatepľovanie nových, ako aj jestvujúcich budov. Vyznačuje sa vysokou priepustnosťou vodnej pary a výnimočnou odolnosťou proti pôsobeniu poveternostných faktorov. V systéme BOLIX M3 sa môžu používať fasádne dosky z minerálnej vlny s neusporiadaným uložením vlákien, rovnobežným s povrchom dosky (laminárnym) a kolmým (lamelová vlna). Použitie systému spočíva na upevnení dosiek z minerálnej vlny k stene lepiacou maltou a kotvami, vyhotovení vrstvy vystuženej sklovláknitou mriežkou a konečnej úprave celku omietkou.

 

II. Zatepľovací systém - Polystyrén - BOLIX S


BOLIX S sú zatepľovacie systémy založené na polystyréne určené na zatepľovanie vonkajších stien budov technológiou kontaktného zatepľovacieho systému. Používajú sa rovnako na zatepľovanie nových, ako aj jestvujúcich budov. Obzvlášť vhodné sú na používanie na miestach vystavených intenzívnemu pôsobeniu poveternostných vplyvov. Použitie systému spočíva na upevnení polystyrénových dosiek k stene lepiacou maltou a kotvami, vyhotovení vrstvy vystuženej sklovláknitou mriežkou a konečnej úprave celku tenkovrstvou silikátovou, silikónovou alebo silikónovo-akrylátovou omietkou.